Om Aupairagent.dk

Aupairagent.dk drives av Karina Volff, som i mange år har hatt flere au pairer, og  hjelper familier til å få au pair jenter til Danmark. Nå utvider hun seg til det norske markedet, da hun har også levd, arbeidet og reist mye i Norge, og har derfor en god forståelse av språket og kulturen.

"Når du er selvstendig næringsdrivende, 2 barn, hunder, hester og hus, er en au pair en "lifesaver", men det krever også mye å finne den perfekte match. Når begge parter er lykkelige og fornøyde, er en au pair er ikke bare en hjelpende hånd i husstand og familieliv, men det er også en ekstra personlighet du kan tilby noe, og noe som kan gi spennende opplevelser og innsikt i en ny og annen kultur, og kanskje til og med utvide barnas språklige kompetanse. Et au pair kan også skaffe seg kunnskap og erfaring fra vår kultur, som kan være en stor hjelp, når hun kommer tilbake til hjemlandet sit. Alle må være åpne og innbydende. Det handler om mye mer enn bare billig arbeidskraft". Samtidig vil flere av de au pairene vi plasserer i Danmark, etter hvert være au pair i Norge, så det er fornuftig å hjelpe dem videre.

Vi kan ikke garantere at alle au pairer kan bli godkjent, da de offentlige instanser har tilgang til andre systemer og databaser enn oss. Men selvfølgelig gjør vi vårt beste for å sikre at alle kriterier er oppfylt for godkjenning. Og får du ikkje det den første gangen finner vi en anden kandidat kvit og frit. Det eneste Dere betaler er søknad igjen. Hos oss betaler du kun for at finne en au pair en gang og vi fortsetter å søke etter et au pair for deg til du har en godkjenning.

Hvorfor velge oss når du skal finne et au pair eller en familie?

Hvordan får du en au pair-jente?

1. Vi har hjulpet mange familier og au pairer i Danmark og Skandinavia.

2. Vi legger vekt på at det bør være en god opplevelse for alle parter å ha et au pair eller en familie gjennom oss.

3. Vi vil sørge for at familiene og au pair´ene vi tilbyr, oppfyller kriteriene som gjelder i området. Derfor er alt gjort gjennom personlig rådgivning, intervju og screening.

4. Fordi vi har mange års erfaring med au pairer og et godt nettverk for au pairer, kan vi bedre hjelpe deg som familie.

5. Vi er klare til å gi gode råd hvis du har spørsmål.

Engasjement

Engasjement er utrolig viktig når du har å gjøre med mennesker. Så det er det viktigste for oss, at det må være en positiv opplevelse for alle.

Skulle det oppstå problemer mellom partene, har vi også erfaring med å reposisjonere au pairer i en annen familie, i tillegg til å finne et nytt au pair. Vi hjelper også med konfliktløsning eller i verste fall en hjemreise .

"